Betingelser - DINEMALERIER.NO

MENY
+47 464 20 810
Go to content
BETINGELSER
Forbehold
Vi gjør vårt aller ytterste for å gjengi bildekunsten mest mulig korrekt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte farger i billedkunsten kan variere noe fra skjerm til skjerm.

Leverings frist ved sending
Ved forsendelse benytter vi post/bring. Problem som kan oppstå etter at ordener er levert til posten.
Må rettes til Bring,etter levering og mottagelse av sporings nummer per e-post. Etter at billedkunsten er levert bring,er det posten tidsfrister for levering som er gjeldene.

Returrett / angrefrist
Vi viser til de gjeldende regler for forbrukerkjøp, der iblant Kjøpsloven, Angrerett loven, E-handelsloven, Markedsføringsloven, Kredittkjøpsloven og Personopplysningsloven.

Det er 14 dagers angrefrist ved kjøp via Internett. Kreditering kun til samme kortnummer.

Unntak for merverdiavgift på formidlings salg av kunst
For omsetning av kunstverk fra kunstneren selv og omsetning av kunstverk ved mellommann i kunstnerens navn er det unntak for merverdiavgift.  Kunstverket Galleri omsetter kunst som mellommann for kunstnere, altså i opphavsmannens (kunstnerens) navn og for opphavsmannens (kunstnerens) regning. Formidlings salg gjelder for kunstverk med varenr. serie 10-15 og 09.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mva.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av kunstneren (opphavsmannen), som da er å anse som kontraktsmotpart, med Kunstverket Galleri som mellommann.

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens (kunstnerens) ansvar.

Eiendomsretten til bildene tilhører kunstner inntil hele beløpet er betalt. (Jmf. Panteloven §3-14 og 3-22)

For mer informasjon: www.lovdata.no

Kunstavgift
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal ifølge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevd midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.
 
For mer informasjon: www.kunstfond.no
 
Unntak for merverdiavgift på formidlings salg av kunst
For omsetning av kunstverk fra kunstneren selv og omsetning av kunstverk ved mellommann i kunstnerens navn er det unntak for merverdiavgift.  Kunstverket Galleri omsetter kunst som mellommann for kunstnere, altså i opphavsmannens (kunstnerens) navn og for opphavsmannens (kunstnerens) regning. Formidlings salg gjelder for kunstverk med varenr. serie 10-15 og 09.
 
 
Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mva.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.
 
For deg som kunde betyr dette at du handler av kunstneren (opphavsmannen), som da er å anse som kontraktsmotpart, med Kunstverket Galleri som mellommann.
 
Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens (kunstnerens) ansvar.
 
Eiendomsretten til bildene tilhører kunstner inntil hele beløpet er betalt. (Jmf. Panteloven §3-14 og 3-22)
 
For mer informasjon: www.lovdata.no

Back to content